مسیر سایت

مدیر عامل

آقای مهندس اصغری مقدم

رزومه کاری :

سوابق علمی

  • مدرك ليسانس مهندسي برق – گرايش كنترل و ابزار دقيق از دانشگاه فردوسي مشهد
  • مدرك دوره هاي ششگانه شبكه هاي توزيع نيروي برق از دانشگاه صنعت برق
  • مدرك دوره كوتاه مدت سركابل و مفصل از شركت F&G آلمان
  • مدرك مميزي و سرمميزي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO9000-2000 از RICA انگلستان
  • مدرك مميزي و سرمميزي سيستم مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد ISO 14000 از شرت GLC آلمان

سوابق اجرایی

  1. كارشناس شبكه در شركت توزيع نيروي برق مشهد – امور برق ناحيه يك از سال 1376 لغايت 1378.
  2. مسئول پروژه دريافت گواهينامه سيستم مديريت زيست محيطي بر اساس استانداردISO 14000 از سال 1378 لغايت 1379در شركت توزيع نيروي برق مشهد.
  3. رئيس اداره طرح و نظارت در شركت توزيع نيروي برق مشهد – امور برق ناحيه دو از سال 1379 لغايت 1383

 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فنی و مهندسی سما صنعت می باشد.